Media

 

Darwin Day

 

 

Vad är Evolution?

 

 

Kan vi se exampel på evolution idag?

 

 

Vad är det så spännande att studera evolution?

 

 

Hur skulle livet se us utan evolution?

 

 

Leder evolution alltid till den bästa lösningen?

Advertisements